Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για Ανέργους & Εργαζόμενους στον τομέα του Τουρισμού

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για Εργαζόμενους & Ανέργους στον τομέα του Τουρισμού

Η δράση του θα αφορά στην παροχή θεωρητικής ασύγχρονης (εξ αποστάσεως) κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών, σε 18.000 ωφελούμενους ηλικίας άνω των 18 ετών.

Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει

  • 250 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη κατάρτιση
  • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ και δημόσιο.
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα κατάρτισης

Οι ειδικότητες, για τις οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:

✔️ Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
✔️ Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
✔️ Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
✔️ Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
✔️ Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
✔️ Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA
✔️ Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Δικαίωμα ένταξης στο Μητρώο Ωφελούμενων και συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Να είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα
  • Να διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον
  • Να είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Συμπλήρωσε την ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/39Sv4CcgMW6KE3Ht8 ή επικοινώνησε άμεσα μαζί μας στο 2810263833 ή στο [email protected].