Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI
Σχετικά με εμάς

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης MORFI υπηρετούμε την επαγγελματική επιμόρφωση νέων και ώριμων επαγγελματιών μέσα από τη διατήρηση, την ανανέωση και την εφαρμογή της γνώσης, την υπεροχή στη δημιουργία, την επικοινωνία και την πίστη μας στις ακαδημαϊκές αξίες. Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση και η προσφερόμενη γνώση θα πρέπει να είναι σύγχρονη, επιστημονική, προϊόν έρευνας και να εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα σε περιβάλλοντα πρακτικής άσκησης. Ως βασικό στόχο έχουμε τη σύνδεση ή την επανασύνδεση των ενηλίκων με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση ως αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τη διατήρηση της θέσης εργασίας ή την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 

Κ.Δ.Β.Μ. MORFI

Στοχεύοντας στην προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, δημιουργούμε ένα εκπαδευτικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, που ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε συμμετέχοντα.

Ανακάλυψε τα Προγράμματα Κατάρτισης