Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για 50.000 Ανέργους & Εργαζόμενους σε Πράσινες Δεξιότητες

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για 50.000 Ανέργους & Εργαζόμενους, με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (Voucher) για Ανέργους & Εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν οι ωφελούμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Να είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είτε άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), αντίστοιχα
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και έπειτα)

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει

 • 80 ώρες μικτής εκπαίδευσης (δια ζώσης/σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα κατάρτισης (έως 400€)

Ενδεικτικά προγράμματα κατάρτισης για το επιδοτούμενο πρόγραμμα των Πράσινων Δεξιοτήτων είναι τα παρακάτω:

 • Υπεύθυνος για έξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις
 • Υπεύθυνος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για το μετασχηματισμό του Κτηριακού Τομέα σε Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος
 • Στέλεχος για τον στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη
 • Υπεύθυνος αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων και υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα
 • Στέλεχος γεωπληροφορικής και ψηφιακών γεωχωρικών τεχνολογιών στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Υπεύθυνος αμπελουργίας: εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα
 • Υπεύθυνος σχεδίων δράσης, επιχειρηματικών σχεδίων και διοίκησης επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
 • Ειδικός σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ
 • Στέλεχος περιβαλλοντικής λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διακυβέρνησης
 • Στέλεχος πράσινης οικονομίας, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης
 • Υπεύθυνος πράσινης πληροφορικής και πράσινων τεχνολογιών
 • Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής προστασίας και ανακύκλωσης προϊόντων
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων
Συμπλήρωσε την ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/rKb4B3rPJkEr36pSA ή επικοινώνησε άμεσα μαζί μας στο 2810263833 ή στο [email protected] και εξασφάλισε τη θέση σου στα τμήματα που θα ξεκινήσουν!