Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI
Σχετικά με εμάς

Η ανάπτυξη του μορφωτικού κεφαλαίου των νέων μας αλλά και η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών αποτελεί βασικό πυλώνα μιας δημοκρατικής κοινωνίας με βασική προϋπόθεση την ευαισθησία, την επαγγελματική ολοκλήρωση και την ακαδημαϊκή φροντίδα. Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση και η προσφερόμενη γνώση θα πρέπει να είναι σύγχρονη, επιστημονική, προϊόν έρευνας και να εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα σε περιβάλλοντα πρακτικής άσκησης. Για τον Οργανισμό μας ο προσανατολισμός και η σαφής στόχευση στις διαδικασίες της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επιμόρφωσης μάς επιφορτίζουν με την αγωνία της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των προσδοκιών των σπουδαστών μας.

Ι.Σ.Α.Ε.Κ. MORFI - Ιδιωτική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας αποτελεί συνεχές μέλημα τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού για τα προγράμματα σπουδών όσο και στην επιλογή του εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού μας.

Ανακάλυψε τους Τομείς Σπουδών