Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI

Επιμέρους Τομείς

Περιγραφή :

Οι Επιμέρους Τομείς αναφέρονται σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας, εξειδικευμένους ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ή της δραστηριότητας. Αυτοί οι τομείς μπορεί να περιλαμβάνουν την ασφάλεια, την υγεία, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και πολλούς άλλους. Κάθε επιμέρους τομέας απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Ειδκότητες :

Ο Τομέας "Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων" αναφέρεται στους επαγγελματίες που επιβλέπουν και προστατεύουν τις συλλογές και τα αρχαιολογικά ευρήματα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, επιτηρούν τα εκθέματα, την είσοδο του κοινού και τη διατήρηση της ασφάλειας στον χώρο.

01

Ο Τομέας "Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών" αναφέρεται σε επαγγελματίες που αναλαμβάνουν την προστασία ατόμων, κτιρίων, επιχειρήσεων από απειλές και επιβεβλημένους κινδύνους. Η εργασία τους περιλαμβάνει την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, την αντίδραση σε εκτάκτους συμβάντες και τη διαχείριση ασφαλείας.

02