Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI

Πολιτισμός

Περιγραφή :

Ο τομέας Πολιτισμού αποτελεί τον πυρήνα της ανθρώπινης εκφραστικότητας και πνευματικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνει τις τέχνες, τη λογοτεχνία, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την αρχιτεκτονική και άλλες μορφές πολιτιστικής έκφρασης. Αυτός ο τομέας αποτελεί τον πολιτιστικό πλούτο μιας κοινότητας και την κινητήρια δύναμη πίσω από την πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη.

Ειδικότητες :

01

Ο Τομέας "Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων" αναφέρεται στους επαγγελματίες που επιβλέπουν και προστατεύουν τις συλλογές και τα αρχαιολογικά ευρήματα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, επιτηρούν τα εκθέματα, την είσοδο του κοινού και τη διατήρηση της ασφάλειας στον χώρο.