Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI

Προγράμματα Επιδοτούμενα

Περιγραφή :

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης MORFI προσφέρει ευκαιρίες μάθησης με επιδοτήσεις από διάφορους φορείς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις. Στόχος είναι να ενθαρρύνει την κατάρτιση και την ανάπτυξη προσόντων που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Προγράμματα :

01

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα για Ανέργους είναι μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που παρέχει ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαίδευση και δεξιότητες που τους βοηθούν να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

02

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα για Εργαζόμενους προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης σε εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες γνώσεις για να προοδεύσουν στην καριέρα τους. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα που ενισχύουν τις δεξιότητές τους σε συγκεκριμένους τομείς.

03

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα για Ανέργους και Εργαζόμενους στον τομέα του Τουρισμού αποτελεί μια πρωτοβουλία που προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες και επαγγελματική ανάπτυξη σε ανθρώπους που επιθυμούν να εισέλθουν ή να προοδεύσουν στον αυξανόμενο τομέα του τουρισμού. Το πρόγραμμα παρέχει εκπαιδευτικά μαθήματα και εξειδικευμένη κατάρτιση που εστιάζει στις ανάγκες και τις τρέχουσες τάσεις του τουριστικού τομέα.

04

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα για Ανέργους στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) παρέχει εκπαιδευτική και επαγγελματική ευκαιρία σε άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν στον τομέα της ασφάλειας. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία στον τομέα της ασφάλειας, όπως είναι η προστασία προσώπων και περιουσιών, οι τεχνικές επιτήρησης και επέμβασης, καθώς και η εφαρμογή νόμων και κανονισμών ασφαλείας.