Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI

Υγεία & Πρόνοια

Περιγραφή :

Ο τομέας Υγεία & Πρόνοιας αναφέρεται σε υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με την διατήρηση και βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας, καθώς επίσης και την παροχή φροντίδας και πρόνοιας για τους ανθρώπους σε διάφορα στάδια της ζωής τους. Αυτός ο τομέας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών υπηρεσιών, προληπτικής φροντίδας, ψυχολογικής υποστήριξης, φυσικής θεραπείας, κοινωνικής υποστήριξης και πολλών άλλων. Ο σκοπός του είναι να προάγει την ευημερία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Ειδικότητες :

Ο Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας (Βοηθός Ακτινολόγου) είναι επαγγελματίας υγείας που υποστηρίζει τον ακτινολόγο στην παροχή ιατρικών εξετάσεων, διαχείρισης εξοπλισμού και φροντίδας των ασθενών.

01

Ο Βοηθός Φαρμακείου είναι επαγγελματίας υγείας που βοηθάει στη διαχείριση φαρμάκων, παρέχει συμβουλές για τη χρήση φαρμάκων και γενική υποστήριξη σε φαρμακευτικές δραστηριότητες.

02

Ο Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας υποστηρίζει τους παιδαγωγούς στη φροντίδα, εκπαίδευση και ανάπτυξη παιδιών στην πρώιμη παιδική ηλικία, παρέχοντας αγάπη, φροντίδα και εκπαιδευτική στήριξη σε ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον.

03

Ο Βοηθός Φυσικοθεραπευτή υποστηρίζει τον φυσικοθεραπευτή στην παροχή θεραπείας και ασκήσεων σε ασθενείς, βοηθώντας στην αποκατάσταση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας του σώματος.

04

Ο Βοηθός Εργοθεραπείας υποστηρίζει τον εργοθεραπευτή στην παροχή θεραπευτικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και την ανεξαρτησία των ατόμων με φυσικές ή ψυχικές προκλήσεις.

05