Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI

Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων

Ιστορία & Ασφάλεια

Αν σου αρέσει η ιστορία και θες συνεχώς να μαθαίνεις για τέχνη τότε το επάγγελμα του Φύλακα μουσείων & αρχαιολογικών χώρων είναι η επαγγελματική κατάρτιση που αναζητάς.

Αναλυτική Περιγραφή

O απόφοιτος στην ειδικότητα «Φύλακας Αρχαιολογικών Χώρων & Μουσείων» βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να εργάζεται φυλάσσοντας με ζήλο, επιμέλεια, υπευθυνότητα και φροντίδα τα μνημεία και τα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε αυτά είναι της πρώιμης αρχαιότητας, της ύστερης, Βυζαντινά, μοντέρνα ή σύγχρονα, εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες: - Φροντίζει για την οργάνωση και τη ροή των υπηρεσιών, γνωρίζει κανόνες συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τους ασθενείς - Γνωρίζει να εκτιμά και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, όπου είναι ενταγμένοι οι χώροι που φυλάσσει - Γνωρίζει τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης - Γνωρίζει να εφαρμόζει βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας - Γνωρίζει βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης - Γνωρίζει τρόπους αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών - Γνωρίζει θέματα σχετικά με την αρχαιολογική νομοθεσία.
Τομείς Απασχόλησης :